Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικό πάρκο (Α/Π) ισχύος 27MW» που βρίσκεται στη θέση Παρθένιον, του Δ. Τρίπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/2014 / ΩΡΑ: 07:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ