Τεύχη δημοπράτησης για την δημοπράτηση (05-08-2014) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ» προϋπολογισμού 100.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/07/2014 / ΩΡΑ: 10:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ