Ανακοίνωση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του πρ. καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π.Ε.Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2014 / ΩΡΑ: 09:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοίνωση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του πρ. καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π.Ε.Αργολίδας

Δείτε την Ανακοίνωση…

Υπόδειγμα Αίτησης…