Ανακοίνωση – Τροποποίηση Κατασκευή του Τμήματος Φωκιανός – Κυπαρίσση της οδού ‘Μύλοι-Άστρος-Λεωνίδιο-Πούλιθρα- Φωκιανός-Κυπαρίσσ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2014 / ΩΡΑ: 09:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ