ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. 61037/4649/11-08-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014 ΕΩΣ 28-02-2015

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ