ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράςμαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το χρονικό διάστημα 2014-έως 28/02/2015