ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

α)ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
β)ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2752362259
2752362255
2752362257
ΕΝΤΥΠΑ
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ FAX
3. ΑΙΤΗΣΗ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δικαιολογητικά…

Κενές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στο Γ.Ν. Αργολίδας 17012018…