Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 27642/2162/02-07-2014 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2014 / ΩΡΑ: 09:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ