Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης «Ταφόπλακα του Περιφερειακού Τύπου η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των προκηρύξεων και διακηρύξεων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/08/2014 / ΩΡΑ: 12:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Ταφόπλακα του Περιφερειακού Τύπου» χαρακτήρισε, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης το άρθρο 152 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο οδηγεί στην πλήρη κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των προκηρύξεων και διακηρύξεων των πάσης φύσεως διαγωνισμών για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όλων των φορέων του δημοσίου στον Περιφερειακό Τύπο όπως επί πολλές δεκαετίες ίσχυε.
«Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η διάταξη θα εξαφανίσει στην κυριολεξία τον ήδη χειμαζόμενο και ευρισκόμενο σε κατάσταση ασφυξίας τοπικό τύπο» τονίζει στην επιστολή του ο κ. Τατούλης και σημειώνει ότι «οι υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις δεν είναι δώρο ή επιχορήγηση προς τον Περιφερειακό Τύπο αλλά εκπλήρωση στοιχειωδών και αυτονόητων υποχρεώσεων της πολιτείας. Η διατήρηση των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο επιβάλλεται από λόγους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες των φορέων του δημοσίου τις οποίες ο νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να πληροφορούνται».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισημαίνει επίσης ότι «η απλή ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι μια «δυνητική» μορφή γνωστοποίησης σε συγκεκριμένο αριθμό αποδεκτών που αποκλείει εκ των πραγμάτων μεγάλο αριθμό πολιτών από αυτή και δεν πληροί σε καμιά περίπτωση τα εχέγγυα δημοσιότητας που ο νομοθέτης θεωρεί αναγκαία για να επιβάλλει την υποχρεωτική δημοσίευση των συγκεκριμένων πράξεων. Δεν έχουμε φυσικά αντίρρηση για την ταυτόχρονη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών. Αυτό με το οποίο όμως διαφωνούμε απόλυτα είναι η πλήρης υποκατάσταση των δημοσιεύσεων στον τύπο από τις αναρτήσεις αυτές».
Ο κ. Τατούλης καταλήγει στην επιστολή του «το δημοσιονομικό όφελος άλλωστε από «τη μείωση του κόστους των συναλλαγών» που επικαλείται η εισηγητική έκθεση, είναι ελάχιστο καθώς πρόκειται για πολύ μικρού κόστους δημοσιεύσεις και σε κάθε περίπτωση εντελώς αναντίστοιχο προς την κεφαλαιώδη σημασία αυτών των δημοσιεύσεων. «Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του αναδόχου» που επίσης επικαλείται η εισηγητική έκθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την μετακύλιση της σχετικής -μικρής- δαπάνης στις αναθέτουσες αρχές, κάτι που προβλέπεται ήδη στο συγκεκριμένο άρθρο και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους».