ΠΙΝΑΚΑΣ-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 8/8/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/08/2014 / ΩΡΑ: 08:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ