ΠΙΝΑΚΑΣ-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 22/8/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2014 / ΩΡΑ: 14:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ