ΠΙΝΑΚΑΣ-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 4/8/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/08/2014 / ΩΡΑ: 12:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ