ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/08/2014 / ΩΡΑ: 08:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Με την υπ΄ αριθμ. Φ18/3188/11-08-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στην επιχείρηση «ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΣΟΥΒΕΝΙΡ», που βρίσκεται στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000,00)€, επειδή σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι σε φόρεμα το οποίο διατίθετο στη βιτρίνα του καταστήματος υπήρχε α) ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις και β ) μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα. Εφαρμόστηκαν  οι διατάξεις  των παρ. 1, 4β του άρθρου 1 της  Α2 861/14-08-2013 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης  (ΦΕΚ/ Β/2044/22-08-2013).

Για να δείτε την πράξη επιβολής προστίμου πατήστε εδώ