Προκήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2014 / ΩΡΑ: 13:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη ανοικτού Δημόσιο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου για διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών, προϋπολογισμένης συνολικής δαπάνης 218.692,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ