Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα είναι και η τελευταία με την παρούσα σύνθεση και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2014 / ΩΡΑ: 11:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ. Συμβ. 20-8-2014