Π Ι Ν Α Κ Α Σ -Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21/8/2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/08/2014 / ΩΡΑ: 13:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ