Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Γεν. Περ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Περ/κού σχεδιασμού της Γεν. Δ/νσης Περ/ντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ με το υπ’ αριθ. οικ.36644/1128/24-7-2014 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης /τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2014 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ