Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2014 / ΩΡΑ: 14:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική
παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να
υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε
φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2014, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους
αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής
υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης
ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Δήλωση
Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων -> Σύνδεση. Η ημερομηνία υποβολής των
Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου του
2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

Δείτε το Δελτίο Τύπου…

ΟΔΗΓΙΕΣ…