Χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/08/2014 / ΩΡΑ: 14:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ