Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενου υπογείου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2014 / ΩΡΑ: 11:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ