ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου λατομείου και των εγκαταστάσεών του επεξεργασίας αδρανών υλικών, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 4, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο χώρο ΙΙ εντός της λατομικής περιοχής Παραδεισίων, Τ.Κ Παραδεισίων, του Δ. Μεγαλόπολης, της Π.Ε Αρκαδίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/09/2014 / ΩΡΑ: 09:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ