ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 2 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην θέση Ξερόδημα του Δ. Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/09/2014 / ΩΡΑ: 09:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ