Εργασίες τομής/εκσκαφής σε θέση της Ε.Ο. Άργους-Ναυπλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2014 / ΩΡΑ: 13:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι έχει κατατεθεί αίτηση από πάροχο Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια τομής/εκσκαφής σε θέση της Ε.Ο. Άργους-Ναυπλίου, έμπροσθεν του κτιρίου του ΟΑΕΔ, η οποία φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Παρακαλούνται όσοι λοιποί ενδιαφερόμενοι πάροχοι, προτίθενται να προβούν σε εργασίες εκσκαφής στην ίδια περιοχή εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, να υποβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας, σχετική έγγραφη αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ. 725/23 (ΦΕΚ 5 Β’/05-01-2012).

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε το ψηφιοποιημένο σχέδιο