Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής στη Βορεινή και Δυτική Πλευρά του Λιμένα Ερμιόνης Ν. Αργολίδας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 5 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται στη Δ.Ε. Ερμιόνης του Δ. Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2014 / ΩΡΑ: 14:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ