Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – έλεγχο καυστήρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2014 / ΩΡΑ: 08:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά σε εργασίες συντήρησης – ελέγχου των καυστήρων, που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας καθώς και αυτών που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Α/μιας & της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας και ανέρχονται σε επτά (7) σε σύνολο

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την παραπάνω συντήρηση – εργασία, μαζί με την ειδική προς τούτο άδεια σε φωτοαντίγραφο, έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15.00 μμ, στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού (Παραλιακή οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, Ναύπλιο).

Δείτε την Πρόσκληση