Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού έτους 2014-2015, ήτοι από υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 28η-2-2015 (και μέχρι της ολοκληρώσεως του διεθνούς, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.036.309,06 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 20% τμημάτων από Γ1-Γ284 εκτός από τα τμήματα Γ111, Γ119,Γ144, Γ158,Γ159,Γ160,Γ202,Γ203,Γ204,Γ179,Γ192 και Γ89, βάσει της αρ.6765/2-9-2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 79597Λ1-Ζ97)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2014 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  την  24η Σεπτεμβρίου 2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.. στον 1ο  όροφο του Διοικητηρίου (2ο χλμ. Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου) Π.Ε.Λακωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με  τους όρους που περιέχονται στην αρίθμ. 6765/2-9-2014 [Α.Δ.Α. : 79597Λ1-Ζ97  ]  προκήρυξη ενώ το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα προβεί και στην απ’ευθείας ανάθεση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για να δείτε τα δρομολόγια πατήστε ΕΔΩ