Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση άγονων δρομολογίων της Ομάδας 3 της υπ’αριθμ. 61037/4649/11-08-2014 διακήρυξης της Π.Ε.Κορινθιας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2014 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση άγονων δρομολογίων της Ομάδας 3 της υπ’αριθμ. 61037/4649/11-08-2014 διακήρυξης της Π.Ε. Κορινθίας

Δείτε την πρόσκληση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Δείτε σχέδια υπεύθυνων δηλώσεων:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2