Συλλογή, συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων στην ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2014 / ΩΡΑ: 14:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
“Συλλογή, συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων Α) 16.000 λίτρων
ληγμένων ακατάλληλων προς χρήση φυτοφαρμάκων δακοκτονίας και Β) 3.000 περίπου
ακάθαρτων κενών φιαλών ληγμένων φυτοφαρμάκων & των υλικών συσκευασίας αυτών,
καθαρισμός της αποθήκης και έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής στην Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ