Ανακοίνωση της τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε και βρίσκεται στη θέση Αφανίτσες όρμου Βουρλιά, του Δ. Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2014 / ΩΡΑ: 08:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ