Επιστολή της Περιφέρειας για την άμεση συγκρότηση της διαπαραταξιακής επιτροπής και να δοθούν όλες οι απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2014 / ΩΡΑ: 09:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή για την άμεση συγκρότηση της διαπαραταξιακής επιτροπής που θα πραγματοποιήσει αυτοψία στη θέση Άγιος Νικόλαος, στο Βασιλίτσι του Δήμου Πύλου – Νέστορος, για το «έργο προστασίας της ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή, δημιουργία μεμονωμένου αγκυροβολίου εντός της θάλασσας και τεχνητών υφάλων στον πυθμένα της θάλασσας» απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στους επικεφαλείς των παρατάξεων.
Στην επιστολή επισημαίνεται η αναγκαιότητα άμεσης σύστασης της επιτροπής, ώστε να καταθέσει το πόρισμά της, να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση το συντομότερο και να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επισημαίνεται επίσης ότι έχει ήδη αποσταλεί έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να μην προβεί σε καμία ενέργεια αποφασιστικού χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προτού γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.