«Μετεγκατάσταση-Μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών με παράλληλη αύξηση ετήσιας δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, την αλλαγή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες ,καθώς και την αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων » της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2014 / ΩΡΑ: 11:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ