«Μετεγκατάσταση μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών , τον εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων, μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς ιχθύες και αλλαγή επωνυμίας φορέα » της εταιρίας ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση βόρεια του Ασπροβουνίου του Δ.Επιδαύρου, της Π.Ε Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2014 / ΩΡΑ: 11:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ