Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2014 / ΩΡΑ: 13:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

         Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/3149/10-10-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε   χρηματικό  πρόστιμο ποσού 1.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παραγράφων  2 και 4β  του άρθρου 91 και του άρθρου 96  της Υ.Α.Α2-861/14-8-2013 (ΦΕΚ/Β/2044/22-8-2013) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση« ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλία Ρωμανού Πυλίας, επειδή στον τιμοκατάλογο που τηρούσε η επιχείρηση: α)δεν αναγραφόταν  η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»,β)δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος καλαμαράκι τηγανητό. Επίσης  η επιχείρηση δεν τηρούσε  δελτίο παραπόνων.