Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Αναγκαία η περιφερειοποίηση των πολιτικών διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2014 / ΩΡΑ: 10:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Την ανάγκη υιοθέτησης νέας θεώρησης και περιφερειοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος έθεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης σε συνάντηση εργασίας για την παρακολούθηση των έργων πολιτισμού ενταγμένα στο ΕΣΠΑ με την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους Προϊσταμένους των Προϊστορικών, Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι δεν θα επιτρέψει την εμπλοκή ΜΚΟ ή εξωθεσμικών οργάνων στη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος στην Πελοπόννησο και ταυτόχρονα πρότεινε τη δημιουργία ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού της σήμανσης των μνημείων, το οποίο θα υπακούει σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη προβολής και διασύνδεσής τους.

«Το κρίσιμο στοιχείο στη διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος είναι η εμπλοκή τους στην περιφερειακή μας οικονομία, όπως άλλωστε προβλέπεται στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας» τόνισε ο κ. Τατούλης και ζήτησε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, την κατάρτιση πίνακα έργων προτεραιότητας κοινής αποδοχής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού.