ΠΙΝΑΚΑΣ-εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 24/10/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2014 / ΩΡΑ: 14:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ