ΠΙΝΑΚΑΣ-εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 14/10/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2014 / ΩΡΑ: 14:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ