ΠΙΝΑΚΑΣ-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 24/10/2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2014 / ΩΡΑ: 09:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ