ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 07/10/2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2014 / ΩΡΑ: 10:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ