Πολιτική υποκρισία η άρνηση των παρατάξεων της μειοψηφίας να συμμετάσχουν στη διαπαραταξιακή επιτροπή για το Βασιλίτσι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2014 / ΩΡΑ: 21:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Καθοριστικά στοιχεία που αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα προέκυψαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε σε εφαρμογή της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το «Έργο προστασίας ακτής (επέκταση) από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή, δημιουργία μεμονωμένου αγκυροβολίου εντός της θάλασσας και τεχνητών υφάλων στον πυθμένα της θάλασσας, στη θέση Άγιος Νικόλαος ΤΚ Βασιλιτσίου ΔΕ Κορώνης Δήμου Πύλου – Νέστορος, ΠΕ Μεσσηνίας».

Τα μέλη της Επιτροπής, ενημερώνοντας άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή, απέστειλαν επιστολή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ώστε, επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική κοινωνία, να μην προβεί σε καμία αποφασιστική διοικητική πράξη, μέχρι το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2014, όπου η Επιτροπή θα καταθέσει το πόρισμά της και θα παρθεί η απόφαση του οργάνου.

Η άρνηση των παρατάξεων της μειοψηφίας να συμμετάσχουν στη διαπαραταξιακή επιτροπή αποκάλυψε την υποκρισία τους, αφού αρκέστηκαν σε φωνασκίες και καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να αναλάβουν την ευθύνη της απόδειξης των δικών τους ισχυρισμών.

Η Περιφερειακή Αρχή αρνούμενη να ακολουθήσει τακτικές επικοινωνισμού και εντυπώσεων, με σοβαρότητα αντιμετωπίζει το ζήτημα, κλείνοντας τα’ αυτιά στις Κασσάνδρες που προσπαθούν, αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες, να παρουσιάσουν ως προστάτες του δημοσίου συμφέροντος όλους όσους μέχρι σήμερα ένοχα σιωπούσαν, κατέχοντας οι ίδιοι θέσεις θεσμικής ευθύνης στη Μεσσηνία την ίδια περίοδο τέλεσης των συγκεκριμένων πράξεων.