Προμήθεια ενός διακομιστή (server), πέντε Η/Υ, πέντε οθονών Η/Υ και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Λακωνίας καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2014 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθεια ενός διακομιστή (server), πέντε Η/Υ, πέντε οθονών Η/Υ και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Λακωνίας καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εφ΄ όσον ενδιαφέρεστε, οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρα 14:00 μμ στο Τμήμα Πληροφορικής. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφ’ όσον πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.