ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2014 / ΩΡΑ: 10:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ