ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης και παρατηρήσεις σχετικά με το παράρτημα Α από τους παρακάτω συνδέσμους :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α