Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠ. Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ- ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ» προϋπολογισμού : 1.353.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2014 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ