Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού : 1.537.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2014 / ΩΡΑ: 08:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ