ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2014 / ΩΡΑ: 13:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013
Με την υπ’αρίθμ.3516/14-11-2014 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στον Ιωάννη Καναβέτα με Α.Φ.Μ.: 028470241 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών πρόστιμο Χιλίων Ευρώ (1.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.6 του άρθρου 137 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την αναφερόμενη υπηρεσία την 4-11-2014 στην επιχείρησή του (κυλικείο) που βρίσκεται σε χώρο δικαιοδοσίας του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, διαπιστώθηκε η παράβαση της έλλειψης του ειδικού πλαισίου που περιλαμβάνει την ενημέρωση για την πώληση συγκεκριμένων ειδών σε ελεγχόμενες τιμές καθώς και την τιμή διάθεσης των ειδών αυτών, που προβλέπεται στο εδάφιο (γε) της παρ.3 του άρθρου 137 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014.