Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π. Ε. Λακωνίας για διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 208.026,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2014 / ΩΡΑ: 13:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την 6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.. στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου (2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης- Γυθείου) Π.Ε.Λακωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αρίθμ.6627/2014(ΑΔΑ: 7Π6Α7Λ1-Δ0Λ) προκήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ