Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού έτους 2014-2015,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2014 / ΩΡΑ: 14:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ήτοι από υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 28η-2-2015 (και μέχρι της ολοκληρώσεως του διεθνούς, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 196.482,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  και δικαιώματος προαίρεσης 20% για τα τμήματα Γ25, Γ26,Γ50, Γ84,Γ90,Γ112,Γ113,Γ114,Γ115,Γ116,Γ117,Γ121, Γ126 , Γ128, Γ137, Γ138, Γ173, Γ174, Γ175, Γ176, Γ193, Γ197, Γ231, Γ235, Γ243, Γ252, Γ258, Γ259, Γ278 ΚΑΙ  ΑΠΟ Γ285-Γ295 βάσει της αρ.6765/2-9-2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 79597Λ1-Ζ97)

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  την  17η Νοεμβρίου 2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.. στον 1ο  όροφο του Διοικητηρίου (2ο χλμ. Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου) Π.Ε.Λακωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα προβεί και στην απ’ευθείας ανάθεση. Εν συνεχεία θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για να δείτε τα δρομολόγια που κρίθηκαν  ΑΓΟΝΑ πατήστε  εδώ

Για να δείτε τα ΝΕΑ δρομολόγια πατήστε εδώ