Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Αρκαδίας