1Ε/2014 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο Φ.Ε.Κ. 17/18.11.2014 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2014 / ΩΡΑ: 10:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ