Επαναπροκήρυξη της 82156/27810/05.11.2014 ανακοίνωσή μας για τη την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2014 / ΩΡΑ: 10:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΒΘΧΘ7Λ1-Η7Ρ